Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia yksityishenkilöille

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavaroihin ja vahvuuksiin keskittyvä matalan kynnyksen terapiamuoto, jossa etsitään apuja ja keinoja tämän hetkisen elämäntilanteesi haasteisiin. Ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan pääset nopeasti ilman lääkärin lähetettä, diagnoosia tai pitkää hoitoprosessia. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei ole psykoterapiaa eikä kelan korvattavaa terapiaa, mutta lyhytterapia voi sopia myös niissä tilanteissa, joissa odotat psykoterapiaan pääsyä. Lyhytterapia voi toimia myös terveyttä ylläpitävänä ja ennaltaehkäisevänä apuna.

Lyhytterapian kesto on noin 1-20 kertaa (tarvittaessa myös pidempi prosessi), mutta yleensä jo alle kymmenen kerran käynneillä asiakkaat saavat terapiasta sen avun, mitä ovat lähteneet hakemaan. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii hyvin erilaisiin elämän muutostilanteisiin ja kriiseihin, uupumukseen, ahdistus- ja masennustiloihin, paniikkihäiriöön ja sosiaalisten tilanteiden pelkoon. Lyhytterapia lisää itsearvostusta, auttaa löytämään keinoja ratkaista elämän solmukohtia, laajentaa näkökulmia ja syventää yhteyttä itseen ja omiin tunteisiin. Lyhytterapiassa etsitään yhdessä mahdollisuuksia ja luodaan konkreettisia askeleita, joiden avulla voidaan päästä tavoitteisiin.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia yrityksille

Mielenterveyden haasteet johtavat Suomessa yhä useammin työkyvyttömyyseläkkeelle. Lyhytterapian tarjoaminen osana työhyvinvointipalveluita vähentää tuntuvasti sairauspoissaoloja ja työnantajalle aiheutuneita kustannuksia. Lyhytterapia on kannattava investointi, mutta ennen kaikkea se on tärkeää myös työntekijöille. Lyhytterapian tarjoamassa keskusteluavussa päästään käsittelemään ja purkamaan jo tilanteita varhaisessa vaiheessa ilman että tilanne pitkittyy ja oireet syvenevät. 

Lyhytterapeuttisessa työskentelyssä voidaan yhdessä pohtia sitä, mitkä tekijät kuormittavat, ja mitä taas tuovat voimavaroja ja palauttavat stressistä. Omaa osaamistani on myös erilaiset stressinsäätelykeinot kuten EFT Tapping ( Emotional Freedom Techniques), jonka avulla voidaan tehokkaasti oppia palautumisen taitoja ja myös hoitaa jo olevia uupumustiloja. 

Uraohjaus

Käytän uraohjauksessa sekä kasvatustieteen ja sosiaalipedagogiikan kautta saatuja uraohjausvalmiuksia yhdistettynä ratkaisukeskeiseen ja voimavarakeskeiseen läheistymistapaan. Uraohjauksessa keskitymme löytämään sinua kiinnostava ja motivoiva suunta ja rakennetaan yhdessä onnistumisen askeleet, jotta pääset haluamaasi työhön tai koulutukseen.