Kasvun Dialogi

Kasvun Dialogi

Posttraumaattista kasvua ja resilienssiä tutkineet ovat todenneet, että elämällä itsellään on ihan omanlainen tapa kasvattaa meitä ihmisiä. Traumaattiset kokemukset eivät vain suista elämäämme pois totutulta polulta, vaan voivat opettaa meitä rakentamaan polkujen sijaan jopa uusia valtateitä. 

Sana "dialogi" on johdettu kreikan kielen verbistä dialegesthai, joka tarkoittaa "keskustella". Freiren (2005, 96-100) mukaan dialogi on maailman välittämä yhteys ihmisten välillä, jotta maailma voitaisiin nimetä. Dialogi merkitsee "rakkautta sekä kykyä nöyryyteen, sekä syvää uskoa ihmiseen, hänen kykyynsä tehdä, uudistaa ja uudelleen luoda." Dialogi on ennen kaikkea toivoa, toivoa paremmasta huomisesta haasteidenkin keskellä.

Kasvun Dialogi on paikka, jossa voimme yhdessä etsiä toivoa, voimavaroja ja niitä tekijöitä, jotka sinua kannattelevat eteenpäin ja auttavat luomaan sinulle parempaa huomista.